Sluiten Fastbox gewijzigd naar Fastbox Maxi

Vanwege het formaat van de artikelen is het alleen mogelijk deze via Fastbox Maxi te leveren.

Lees meer...
Negeren of Opslaan?

Fastbox center is gesloten

{{cart.Info.Name}}

-

Total Cost of Ownership

Wil jij als professional efficiëntere processen en verlaging van de totale kosten? Solar Industrie biedt je de TCO analyse aan.

Direct aanvragen

Om je kosten duidelijk en concreet te kwantificeren en uiteindelijke besparingsmogelijkheden aan te bieden, biedt Solar Industrie de zogenaamde Total Cost of Ownership (TCO) analyse aan. De analyse geeft inzicht in kosten en mogelijke “Order to Cash” besparingen die samenhangen met inkoop, logistiek, opslag en facturatie van materialen en diensten binnen de scope van Solar Industrie.

Kosten en uiteindelijke besparingen
- Harde kosten en besparingen (hard savings): zoals materiaalinkoopkosten, voorraadkosten, orderkosten en energiekosten
- Zachte kosten en besparingen (soft savings): zoals inkoopkosten, goederenontvangst- en uitgifte en administratieve kosten

Samen vormen de “harde” en “zachte” kosten de TCO kosten voor de onderneming. De “hard” en “soft” savings vormen de besparingen en de besparingsinitiatieven gedurende de looptijd van de samenwerking tussen onze klanten en Solar Industrie. 

Quick scan analyse

Om de TCO kosten inzichtelijk te maken, hanteert Solar een quick scan analyse.

Hierbij wordt een nulmeting (blauwdruk) van de onderneming gecreëerd via zowel desk research (productprijs, afname, voorraadinformatie) als field research (interviews). Deze nulmeting geeft uiteindelijk inzicht in de huidige TCO kosten van de onderneming, waarna Solar haar sourcing en services activiteiten zal inzetten om besparingsinitiatieven en afspraken te initiëren. 

Evaluatie savingsafspraken door duidelijke documentatie

Besparingen worden daarbij opgedeeld in de bovenvermelde “hard savings”als prijsreducties en voorraadreducties en “soft”savings als procesoptimalisaties en E-business optimalisatie. De savingsafspraken worden gedocumenteerd en per kwartaal gepresenteerd en geëvalueerd. Zo zijn onze klanten real-time op de hoogte van de vorderingen en kan er tijdig worden bijgestuurd wanneer nodig. 

Wat biedt een TCO analyse voor onze onderneming

  • Het kwantificeren van kosten en aanbieden van besparingsmogelijkheden door TCO analyse
  • Quick scan analyse via desk research en field research
  • Inzet sourcing en services Solar om besparingsinitiatieven en afspraken te initiëren
  • Per kwartaal een overzicht van de savingsafspraken, zo blijf je op de hoogte en kan er tijdig worden bijgestuurd
  • Aantoonbare proceskostenoptimalisatie
  • Groei van je onderneming met een duidelijk inzicht van de werkvloer activiteiten en beleving

Wat heeft een TCO analyse opgeleverd bij onze huidige klanten

Wij hebben bij klanten die je al zijn voor gegaan, significante besparingen gerealiseerd op het gehele Order to Cash proces.  Dit varieert van prijsreductie door volumebundeling en standaardisatie, tot het reduceren van het aantal leveranciers, met als gevolg aantoonbare proceskostenoptimalisatie.

Door de besparingsinitiatieven zijn onze klanten in staat geweest om verder te groeien met dezelfde resources en konden zij de focus leggen op hun eigen core activiteiten. Daarnaast heeft de quick scan analyse ook geresulteerd in een beter inzicht van de werkvloer activiteiten en beleving, met meer betrokken medewerkers als gevolg!