Sluiten Fastbox gewijzigd naar Fastbox Maxi

Vanwege het formaat van de artikelen is het alleen mogelijk deze via Fastbox Maxi te leveren.

Lees meer...
Negeren of Opslaan?

Fastbox center is gesloten

{{cart.Info.Name}}

-

Meten is weten!

In de hedendaagse bedrijfsvoering nemen de energiekosten een steeds belangrijker deel van de totale bedrijfskosten in. De oorzaak hiervan is grotendeels toe te wijzen aan de stijgende energiekosten, anderzijds worden ook steeds meer processen geautomatiseerd. Op wereldschaal is er ook een duidelijke trend dat het energieverbruik in de komende decennia zal stijgen. Aan de andere kant zijn energiebronnen zoals olie, gas en kolen niet onuitputtelijk. Dit gecombineerd met een stijgende vraag naar energie heeft een steeds sterker wordend prijsopdrijvend effect.

Terug naar de homepagina

Energiemanagement Systeem

Schneider Electric biedt diverse energiemanagementsystemen met zeer uitgebreide mogelijkheden voor het analyseren en presenteren van alle relevante meetgegevens. De diverse oplossingen van Schneider Electric worden al jaren met succes toegepast voor het verhogen van de energie-efficiency in ziekenhuizen, banken, overheidsgebouwen, sportcomplexen, chemische industrie, automobielindustrie, farmaceutische industrie etc.

In essentie bestaat een systeem uit energiemeters (Power Meters), communicatiemodulen (de Gateways) en software. De meters zijn uiteraard ook los te gebruiken, waarna men in een later stadium kan besluiten ze toe te passen in een compleet systeem. Op deze manier kan het systeem variëren van zeer eenvoudig tot en met zeer complex.

bekijk de producten direct in de webshop

   

 

 

 

Voordelen toepassing van een energiemanagementsysteem

Door het inzicht in uw verbruik alleen al stelt u in staat om te zien wat uw grote energiegebruikers zijn en hierop actie te ondernemen. Met een systeem bent u in staat een aantal concrete voordelen te behalen.

- Bewustwording
   - Real-time inzicht in verschillende verbruikers
   - Vergelijken verschillende afdelingen of productielocaties
- Mogelijkheid tot optimaliseren van processen
- Mogelijkheid tot toewijzen energiekosten (per afdeling, per product)
- Peak-shaving
- Automatisch tijdelijk afschakelen niet kritische gebruikers
- Directe terugkoppeling op besparingsinitiatieven
- Integratie met water, gas en overige grootheden
- Alarmeringen op overschrijdingen van grenswaarden
- Analyseren van pieken en gebeurtenissen
- Volledig inzicht in elektrische installatie
- Factuurcontroles
- Koppelingen met bestaande omgeving
   - Gebouwbeheerssysteem
   - Productieomgeving
   - Factureringssysteem

bekijk de producten direct in de webshop

De financiele voordelen van het verbeteren van de energie kwaliteit

Het verbeteren van de kwaliteit van energie kan u ook financieel voordeel opleveren, enkele voorbeelden:

-Beschikbaarheid energie verhogen en daarmee onnodige stilstand voorkomen
- Geen overdimensionering van installaties door inzicht in maximale en beschikbare capaciteiten
- Wegnemen harmonische vervuiling                                                            - Voorkomen slijtage                                                                                  - Voorkomen oververhitting 
- Inzicht in faseverdelingen
- Analyseren van de gevoeligheid van installaties voor dips en pieken

 

 

Besparen op verbruik en beschikbaarheid

Over het algemeen stelt het u in staat besparingen te realiseren op uw energiekosten van 2 tot 5% door reductie van het verbruik en optimaliseren van uw processen. Daarnaast zijn de mogelijke besparingen die u realiseert door verbeteringen van de beschikbaarheid van energie nog groter door voorkomen van stilstand, productieverlies, schade aan apparatuur en medewerkers die niet kunnen werken als gevolg van uitval van de elektrische installatie. Deze besparingen liggen afhankelijk van het proces in de orde van grootte van 4-8%.

1 2 3 4