Sluiten Fastbox gewijzigd naar Fastbox Maxi

Vanwege het formaat van de artikelen is het alleen mogelijk deze via Fastbox Maxi te leveren.

Lees meer...
Negeren of Opslaan?

Fastbox center is gesloten

{{cart.Info.Name}}

-

"Brandveiligheid is van ontwerp tot onderhoud een specialisme."

ALWI bouwt elektrotechnische installaties in de breedste zin van het woord in zowel de woning- als utiliteitsbouw en heeft airconditioning, telematica & data en beveiliging als specialismen. ALWI is gecertificeerd voor de aanleg van installaties voor inbraakbeveiliging en brandmeldontruiming, maar doet als het om het om gespecialiseerde projecten gaat, zoals brandmelding van ontwerp tot onderhoud, een beroep op Solar. “Ik ben installatiedeskundige brandmeldinstallaties”, licht Witte toe, “maar je hebt voor een dergelijk project ook een projecterings- en een onderhoudsdeskundige nodig. Als gecertificeerd branddetectiebedrijf en brandmeldonderhoudsbedrijf conform het CCV-inspectieschema, zorgt Solar voor een veilige brandmeldinstallatie die voldoet aan de gestelde brandveiligheidseisen. Het maken van het PvE, de projectering, de inspectie en het onderhoud laten we dan ook aan Solar over. Door die ondersteuning kun je als kleinere installateur toch aan grotere uitdagingen werken en opdrachtgevers van dienst zijn.”

Alwi en Solar

ALWI Electrotechniek uit Arnhem heeft een brandmeldinstallatie aangelegd in het bedrijfsverzamelgebouw van Cascando in Duiven. Voor kleine installateurs is het ondoenlijk om zelfstandig aan al de brandeisen en bijhorende certificaten te voldoen. Solar heeft daar de oplossing voor door installateurs niet alleen te adviseren en van de juiste oplossingen te voorzien, maar ook door specialisten in huis te hebben die beschikken over de juiste certificaten. ALWI is zo’n kleinere installateur. Naamgever Albert Witte: “Met hulp van Solar hebben we de opdrachtgever kunnen overtuigen extra capaciteit en flexibiliteit in te bouwen, zodat zijn installatie niet alleen nu voldoet, maar ook klaar is voor de toekomst.”

Brandveiligheid

Brandveiligheid is goed geborgd in onder meer het Bouwbesluit en impliceert specifieke wetgeving ten aanzien van gebouwen en installaties. Het vereist specialistische kennis en expertise op het gebied van actieve en passieve (bouwkundige) brandpreventie. Voor het vroeg kunnen signaleren van een brand zijn brandveiligheidsinstallaties cruciaal. De regelgeving stelt sommige installaties zelfs verplicht. Het is van groot belang dat de installaties goed worden ontworpen, geïnstalleerd, beheerd, gecontroleerd en onderhouden. Op het gebied van brandveiligheidsinstallaties is dan ook een grote hoeveelheid normen en projectierichtlijnen van toepassing. Voor kleine installateurs is het ondoenlijk om zelfstandig aan al die eisen en bijhorende certificaten te voldoen. Solar heeft daar de oplossing voor door installateurs niet alleen te adviseren en van de juiste oplossingen te voorzien, maar ook door specialisten in huis te hebben die beschikken over de juiste certificaten. ALWI is zo’n kleinere installateur.

Solar voor een veilige brandmeld-installatie die voldoet aan de gestelde brandveiligheid-eisen Albert de Witte -Alwi electrotechniek

Waarom ALWI voor Solar kiest:

- Brandmelding: het programma is breed en de service groot.
- Complexe vraagstukken worden als uitdaging gezien.
- Solar is gecertificeerd branddetectie- en onderhoudsbedrijf.
- Door mee te denken worden prospects opdrachtgevers.
- Solar heeft gecertificeerde brandspecialisten in huis.