Sluiten Fastbox gewijzigd naar Fastbox Maxi

Vanwege het formaat van de artikelen is het alleen mogelijk deze via Fastbox Maxi te leveren.

Lees meer...
Negeren of Opslaan?

Fastbox center is gesloten

{{cart.Info.Name}}

-

Solar Opleidingen

Noodzaak tot digitalisering versneld door COVID-19?

Column Jos Fleischeuer, Manager Educational Services

Bedrijven in de maakindustrie concurreren allang niet meer ‘stand alone’ om de business van de klant. Zij zijn onderdeel van een geheel – een geïntegreerde supply chain - en naar mate deze keten beter georganiseerd is, stijgt de effectiviteit en daarmee ook de concurrentiekracht van een maakbedrijf. Door de Corona crisis is de onderlinge afhankelijkheid binnen deze keten sterker naar voren gekomen. Immers, als je als bedrijf niet deze supply chain processen op orde hebt, dan kun je niet snel genoeg reageren op de vraag vanuit de markt. Vraaguitval en veranderde klantwensen ingezet door Corona, zoals bijv. kleinere, maar frequentere orders, andere verpakkingsvormen e.d., hebben in veel gevallen geleid tot leverproblemen, inefficiënties, liquiditeitsproblemen of erger.

De behoefte aan het meer toepassen van data in processen en machines is het laatste half jaar urgenter geworden. De stap naar digitalisering draagt tenslotte bij aan een betere afstemming van schakels in de supply chain en verhoogt hiermee het anticiperend vermogen van bedrijven op veranderingen in de markt. Bij digitalisering gaat het om verzameling en analyse van data van eindklanten; want wie inzicht heeft in de wensen van de eindklant kan het snelste reageren en wint de race om de klant. Reeds ingezette trends op het gebied van Internet of Things, smart customization en hyper-automatisering worden hierbij alleen maar belangrijker.

Deze versnelde noodzaak om te digitaliseren vraagt ook om nieuwe kennis en vaardigheden van medewerkers. Op alle niveaus. IT-architecten zullen de toepasbaarheid van nieuwe applicaties op waarde moeten kunnen schatten. Operators moeten over meer en andere digitale vaardigheden beschikken om nieuwe digitale processen te besturen. En specialisten zijn nodig om data te analyseren en te vertalen naar betere oplossingen. Cruciaal hierbij zijn de kennis en vaardigheden van de mensen betrokken bij dit digitaliseringsproces.

Wil jij meer met data gaan doen? En hier meer over leren?

Solar Opleidingen heeft een aantal opleidingen waarmee bedrijven in de maakindustrie geholpen worden het kennisniveau van medewerkers op het gebied van digitalisering te vergroten. Zo raak je via de praktische opleiding Industrial IoT Engineer (IIOT) in slechts 4 dagen bij met alle ins en outs van Industrial Internet of Things.

Wat leer je?
Toepassing en mogelijkheden van IIOT technieken door enerzijds het uitvoeren van praktische oefeningen en anderzijds door het uitleggen van de verschillende concepten.

Voor wie?
Engineers en plc programmeurs die onbekend zijn met IIoT en er meer van willen weten.

De training wordt verzorgd in samenwerking met ATS Training Benelux. De training staat al 5 jaar in de markt

Meer informatie over de opleiding?

Opleidingen industriële Automatisering

Bekijk hier ons totaaloverzicht opleidingen Industriële Automatisering.

Naar totaaloverzicht
Incompany opleidingen

Ben je geïnteresseerd in een in company maatwerk programma? Ook hierbij bieden we passende opleidingen.

Incompany opleidingen