Sluiten Fastbox gewijzigd naar Fastbox Maxi

Vanwege het formaat van de artikelen is het alleen mogelijk deze via Fastbox Maxi te leveren.

Lees meer...
Negeren of Opslaan?

Fastbox center is gesloten

{{cart.Info.Name}}

-

Geluid
Luchtwarmtepompen hebben meestal een buitenunit die geluid maakt. Op zich niet erg, maar het is wel van belang rekening te houden met de plaatsing van de buitenunit. Vermijd plaatsing van de buitenunit onder een raam of dichtbij een balkon of terras.
• Plaats de buitenunit niet in een hoek of nis, let ook op muurtjes en begroeiing voor optimale werking van de buitenunit.
• Gebruik Trillingsdempers om trillingen te minimaliseren (zeker op balkons etc.), zeker als er geen sprake is van een massieve ondergrond. In de installatie-instructies zijn voorbeelden gegeven.
• Plaats de Monoblock-buitenunit bij voorkeur op de begane grond. Plaatsing op een plat dak mag als aan de volgende aanvullende voorwaarden wordt voldaan. Zie voor de voorwaarden Nefit Bosch Technisch Bulletin 49 . Deze uitgave en andere artikelen zijn te vinden op de website van Nefit Bosch (professioneel).
• Zorg dat de uitblaasrichting naar de straat is, in plaats van naar bijvoorbeeld de woning van de buren, en voorkom dat de uitblaasrichting belemmerd wordt door objecten zoals struiken en schuttingen
• Plaats eventueel een geluidsabsorberend scherm tussen de warmtepomp en de ontvanger van het geluid.

Door in het ontwerp rekening te houden met de plaatsing van de buitenunit zijn reducties tot 7dB(A) mogelijk. Voor nog grotere geluidsreducties zijn oplossingen leverbaar zoals geluidskappen of nieuwe, extra stille buitenunits, zoals de Bosch Compress 7400i AW, die anticiperen op de nieuwe norm. De folder ‘Geluid en te nemen maatregelen’ is bedoeld voor installateurs en kan worden gedownload via de website van Nefit Bosch (Professioneel).

Nieuwe geluidsnorm

Per 1 januari 2021 treedt de nieuwe geluidsnormering warmtepompen in werking. In grote lijnen komen de geluidseisen voor buiten-units neer op 45 dB(A) overdag en 40 dB(A) ’s nachts, beide gemeten op de perceelgrens. Helaas zijn de in de documentatie van fabrikanten opgegeven waarden niet altijd met elkaar te vergelijken omdat er bij verschillende condities is gemeten. Het op het energielabel vermelde geluidsniveau lost dit deels op, maar er moet nog steeds per situatie bekeken worden welk type buitenunit in aanmerking komt en hoe deze moet worden geplaatst om te voldoen aan de voor die situatie geldende geluidseisen.

Rendement en besparing
De rendementen van luchtwarmtepompen zijn optimaal bij buitentemperaturen van rond de 7 tot 10°C. De gemiddelde temperatuur in Nederland is zo’n 10°C, maar er zijn bijna elk jaar periodes met vorst waarin de buitentemperatuur (veel) lager ligt. Op zich geen probleem: de warmtepomp blijft zelfs bij temperaturen van -10°C of lager goed werken, maar krijgt de woning alleen nog warm als deze optimaal geïsoleerd is en er geen warmte weg kan lekken. En dat is – vooral bij bestaande bouw – vaak niet het geval. Concreet betekent dit dat in koude periodes de elektrische naverwarming wordt ingeschakeld om toch aan de warmtevraag te kunnen voldoen. Althans bij de all-electric varianten. In hybride opstellingen zal de cv-ketel bijspringen, waardoor het gasverbruik hoger zal liggen.

Op de website van Nefit Bosch zijn besparingsdiagrammen te vinden waaruit het elektriciteitsverbruik per type warmtepomp, per vermogen kan worden afgelezen. Ook de besparing ten opzichte van het oorspronkelijke gasverbruik bij verschillende aanvoertemperaturen komt hieruit naar voren. (professioneel.nefit-bosch.nl/enviline)

Verwachtingen van de gebruiker
Bij een warmtepomp is het vermogen precies afgestemd op de (stationaire) warmtebehoefte van de woning. Door het relatief lage vermogen kan de warmtepomp de woning niet snel opwarmen. Een cv-ketel kan dat, met het ruime vermogen, een hoge aanvoertemperatuur en de stralingswarmte van de radiatoren, wel. Om te voorkomen dat dan het elektrisch element inschakelt, met extra stroomverbruik tot gevolg, zullen gebruikers anders moeten leren omgaan met hun thermostaat. Licht toekomstige gebruikers dus vooraf voor over de verschillen met de conventionele verwarming die ze zijn gewend, anders kan dat leiden tot onnodig hoog energieverbruik en tot comfortklachten.

Koelen met de luchtwarmtepomp
Met de warmere zomers krijgen installateurs steeds vaker vragen over de mogelijkheden om te koelen met de warmtepomp. De koelfunctie zit standaard op elke Nefit Bosch luchtwarmtepomp. De werking van de warmtepomp kan worden omgekeerd, waardoor warmte via het afgiftesysteem aan de woning kan worden onttrokken en worden afgevoerd. Zo kan de temperatuur in de woning enkele graden worden verlaagd. Het koeleffect is afhankelijk factoren zoals zonwering, ventilatie, het al dan niet consequent sluiten van ramen en deuren, etc.
Het is goed om te weten dat Nefit EnviLine luchtwarmtepompen gebruikmaken van actieve koeling (draaiende compressor), waardoor het totale energieverbruik van het systeem toeneemt.Belangrijke aandachtspunten bij koelen:
• Stookgrens en koelgrens: de maximale buitentemperatuur waarbij de warmtepomp nog mag verwarmen (stookgrens) en de minimale buitentemperatuur waarbij de warmtepomp nog mag koelen (koelgrens) liggen altijd minimaal 5 graden uit elkaar.
• Condensvorming: EnviLine warmtepompsystemen kennen een condensbewakingsregeling die zorgt dat de aanvoertemperatuur voor koelen boven het dauwpunt blijft.

Warmtepompen van Nefit Bosch

Al sinds de vorige eeuw ontwikkelt en produceert Bosch warmtepompen. Met ruim 900.000 geplaatste warmtepompen is Bosch een van de grootste spelers in de internationale markt. De komende jaren investeert het bedrijf 100 miljoen euro in de uitbreiding van het programma en het ontwikkelen van nieuwe warmtepomptechnologie.

Verbreding assortiment

Sinds 2014 bestond het warmtepompprogramma van Nefit Bosch voornamelijk uit de bekende EnviLine luchtwarmtepompen. In 2020 heeft Nefit Bosch het warmtepompprogramma aanzienlijk verbreed met een serie bodemwarmtepompen van 2 tot 80 kW.

Terug naar homepagina